Incarnatie/reincarnatierad

Wat

Waar kiezen we vandaag nog voor ? Om blijvend emoties en blokkades zich te laten herhalen, of om als vernieuwde ziel weer geboren te worden met al zijn mogelijkheden en als bewuste mens bezield te leven ?

Wie

Monique Pollaris

Kostenbijdrage

Kostprijs is 35 euro

Wanneer

Je komt erachter tijdens de workshop op ? om 20u00. Inschrijven per sms.

Over Robbe's Lichtweg

Robbe's lichtweg v.z.w. is in het leven geroepen om steun te bieden, op velerlei manieren, aan eenieder mens, wezen, dier, dewelke hulp kan gebruiken om zichzelf sterker, evenwichtiger, meer tevreden, te voelen in lichaam en geest.

© 2021 Robbe's Lichtweg v.z.w.

Search