Jouw spreuk van de dag:

De wijze van dansen is een manier om uit te drukken in welke mate we ons durven geven aan overgave..


NICOLAS

Over Robbe's Lichtweg

Robbe's lichtweg v.z.w. is in het leven geroepen om steun te bieden, op velerlei manieren, aan eenieder mens, wezen, dier, dewelke hulp kan gebruiken om zichzelf sterker, evenwichtiger, meer tevreden, te voelen in lichaam en geest.

Nieuwste artikelen

© 2020 Robbe's Lichtweg v.z.w.

Search