Robbe's Lichtweg v.z.w.

Missie

Onze vzw is in het leven geroepen om steun te bieden, op velerlei manieren, aan eenieder mens, wezen, dier,… dewelke hulp kan gebruiken om zichzelf sterker, evenwichtiger, meer tevreden,… te voelen in lichaam en in geest.   
Vaak ontstaat die behoefte na een persoonlijke crisis, ingrijpende gebeurtenis, ernstige ziekte, sterfgeval van een geliefde of…
Ook zijn steeds meer en meer mensen, en zeker ook jongeren en kinderen, bezig met een persoonlijke zoektocht naar de zin in hun leven en wensen zo bewuster om te gaan met hun levenstaak/doel.

Aan die vraag wensen wij, via de vzw, tegemoet te komen en bieden een waaier van mogelijkheden om daaraan te voldoen.

Onze bedoeling is om, niet uit winstbejag, mensen het nodige hiervoor  aan te reiken zodat ze zelf mogen groeien naar bewuster, spiritueler, gelukkiger leven. 

Hierbij ontstond ook de wens om financieel onze steun te betuigen aan allerhande soortgelijke organisaties die dit doel nastreven.  Je kan op aanvraag hierover inlichtingen verkrijgen.

Scroll naar boven